THÔNG TIN TƯ VẤN

Là một người tổ chức sự kiện, đã bao giờ bạn tự hỏi, phải làm thế nào để tổ chức sự kiện ấn tượng và dành được sự quan tâm của các quan khách? Làm sao để hình ảnh của doanh nghiệp trước truyền thông đại chúng ngày càng trang trọng và đầy phong cách? Đó là sự khác biệt.

Hãy để chính khách mời của bạn trải nghiệm sự khác biệt cho mỗi chương trình tại Capella Gallery Hall. Nét mới lạ trong dịch vụ cao cấp của chúng tôi sẽ kiến tạo nên phong cách riêng biệt cho từng sự kiện.

Tên

Số điện thoại

Email

Thời gian

Loại hình sự kiện

Số lượng khách

Ghi chú