Click to call

Liên hệ

Địa Chỉ

Capella Gallery Hall, số 24, Đường 3/2 Quận 10, TP.HCM

Hotline

Đặt tiệc cưới: 0972 04 77 88

Đặt tiệc hội nghị: 0971 04 77 88

EMAIL

contact@capellagallery.com

Thông Tin Đặt Tiệc

đặt tiệc ngay